o projekcie

W ramach realizacji projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”, 40 rodzin otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mielec spełniających jedno z kryteriów:

  • rodzin uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych
  • dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
  • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Lider projektu: Urząd Gminy Mielec
 
 
Finansowanie: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 
Czas realizacji: styczeń 2012 r. - grudzień 2013 r.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki