Już wkrótce ruszy rekrutacja do projektu

Urząd Gminy Mielec ogłasza nabór do projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”, w ramach którego 40 rodzin spełniających kryteria określone poniżej, otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mielec, spełniających jedno z kryteriów:

  • rodzin upoważnionych do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych
  • dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
  • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 773 05 90 wew. 30 oraz zgłoszenie się do Biura Projektu (Urząd Gminy Mielec, ul. Jadernych 7, pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 11:30 w celu pobrania wymaganych dokumentów.

Rekrutacja potrwa od 2 lipca - 31 sierpnia 2012 r. Liczba miejsc ograniczona!


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki