Konferencja prasowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową projektu Przez Internet do Kariery w Gminie Mielec, która odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych , 39-300 Mielec.

Konferencja jest organizowana pod hasłem: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielec!

 

Konferencja organizowana w ramach projektu Przez Internet do Kariery w Gminie Mielec, który jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion, poświęcona będzie omówieniu działań jakie podejmowane  są przez Gminę w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Realizatorami projektu są Gmina Mielec oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - partner merytoryczny Projektu.

 

Kompetencje cyfrowe są obecnie jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój społeczeństwa informacyjnego. Komputer i Internet stały się podstawowym środkiem komunikacji, bez posiadania podstawowych umiejętności cyfrowych, trudno czuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, dlatego Władze Gmin coraz częściej podejmują działania mające na celu wsparcie mieszkańców w wykonaniu pierwszego kroku z Internetem .

 

Gmina Mielec już od jakiegoś czasu podjęło wyzwanie i stara się cały czas skutecznie wspierać swoich mieszkańców w walce z wykluczeniem cyfrowym, w tym celu uczestniczy również w projektach realizowanych przez urząd marszałkowski województwa podkarpackiego.

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Władz Miasta, oraz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie".  

 

Mamy nadzieję, że niniejsze zaproszenie spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Szczegółowe informacje na temat projektu zamieszczone zostaną w notatce prasowej

 

Wójt gminy mielec


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki