Zaktualizowana mapa projektów Programu Innowacyjna Gospodarka już dostępna!

Zapraszamy do korzystania ze zaktualizowanej mapy projektów dostępnej pod adresem: www.projekty.poig.gov.pl. Mapa posiada dane aktualne na dzień 30 września 2013 r. Prezentowane narzędzie jest pomocne w poszukiwaniu informacji na temat projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Mapa projektów przedstawia dane, takie jak:
tytuł projektu,
nazwa beneficjenta,
forma prawna beneficjenta,
kwota projektu,
wartość dofinansowania,
informacje o branży, jakiej dotyczy projekt (PKD projektu):, 
informacje o branży podstawowej działalności beneficjenta (PKD beneficjenta),
w przypadku projektów realizowanych przez jednostki naukowe również informacje o rodzaju działalności badawczej, której dotyczy projekt.

Dzięki tym informacjom mapa projektów dostarcza kluczowych informacji na temat przestrzennego rozkładu projektów realizowanych w poszczególnych gałęziach polskiej gospodarki i dziedzinach nauki.


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki