"Technologiczny" Mielec

5 lipca 2013 r. podsumowano w Mielcu projekt „Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego”. Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwój Polski Wschodniej umożliwi wspieranie rozwoju gospodarczego zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i ponadregionalnym.

Projekt  zrealizowany został przez Agencję Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. we współpracy z Gminą Miejską Mielec. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Technologiczny_Mielec_2013_07_05.aspx


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki