Pokolenia do sieci. Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Popisane niedawno Polskie Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji i firm, które chcą wspierać rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Będzie działać m.in. na rzecz zdobywania cyfrowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i partycypacji cyfrowej w życiu publicznym.

Poza działaniami uczestników, które traktowane będą jako indywidualny wkład do Porozumienia, rozwijane będą takie formy działania jak:

 • prowadzenie listy oczekiwanych działań lub obszarów interwencji,
   
 • tworzenie katalogu dobrych praktyk, także europejskich itp. oraz promowanie ich,
   
 • zbieranie potrzeb analityczno-badawczych i znajdowanie sposobów ich wypełnienia (kojarzenie potrzebującego-wykonawcy-finansującego),
   
 • udzielanie wsparcia ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom związanym z rozwojem umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych, w tym także działania na rzecz zwiększania zasięgu wybranych, udanych inicjatyw itp.
   
 • inspirowanie dyskusji oraz koordynowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych odnoszących się do celów Porozumienia,
   
 • pomoc w kojarzeniu współpracy pomiędzy uczestnikami Porozumienia,
   
 • organizowanie cyklicznie konferencji, a co dwa lata, naprzemiennie szczytów/zgromadzeń przeglądowych umiejętności cyfrowych.

– Dzielenie się i działanie razem – tego potrzebuje Europa i o to zabiegają minister Michał Boni i lider cyfryzacji w Polsce Włodzimierz Marciński – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes podczas inauguracji Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

– Liczę na współpracę, bo z wyzwaniami cyfrowego świata nikt nie da rady w pojedynkę – zaapelował minister Boni do instytucji, organizacji i firm, które chcą wspierać rozwój kompetencji cyfrowych Polaków w ramach nieformalnego zrzeszenia, jakim jest Porozumienie. Celem Porozumienia jest inspirowanie i wspieranie działań na rzecz zdobywania cyfrowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i partycypacji cyfrowej w życiu publicznym.

Minister podkreślał, że aby w pełni wykorzystać internet jako dobro cywilizacyjne, musimy wyeliminować lukę pokoleniową w korzystaniu z sieci. Z najnowszych badań Diagnozy Społecznej 2013 wynika, że prawie jedna czwarta Polaków nie ma dostępu do sieci, a wśród tych, którzy dostęp mają, aż 15 proc. z niego nie korzysta, między innymi z powodu braku umiejętności cyfrowych.

Prezentacja ministra Boniego

Minister Boni przedstawił pięć projektów, które są przykładem dobrych praktyk współpracy między organizacjami pozarządowymi, firmami i administracją publiczną – Latarnicy Polski Cyfrowej, Szkoła z Klasą, Małopolska Chmura Edukacyjna i Koalicja Dojrzałość w Sieci oraz porozumienie o zapewnieniu bezpłatnego dostępu do internetu wszystkim bibliotekom publicznym w kraju.

– Mam nadzieję, że działania podejmowane w ramach Porozumienia będą służyły zwiększaniu kapitału społecznego i zaufania – powiedział Boni.

Neelie Kroes, komisarz UE ds. agendy cyfrowej podkreślała, że Polacy powinni być dumni z tych obiecujących projektów oraz z inicjatywy Porozumienia, które wpisuje się w europejską wielką koalicję na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym.

– Nowe technologie nie wystarczą, potrzebni są ludzie, którzy je rozumieją – powiedziała Kroes. Jej zdaniem pomimo rosnącego bezrobocia wśród młodych Europejczyków, w Europie do obsadzenia będzie w najbliższych latach nawet milion miejsc pracy, które powstaną w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Sygnatariusze Porozumienia złożyli na elektronicznej tablicy podpisy pod deklaracjami działań, które będą prowadzić w najbliższych latach. Porozumienie potrwa do 2020 roku, zgodnie z unijną perspektywą finansową, a ewaluacja prowadzonych działań będzie się odbywać co dwa lata.

Prezentacja Lidera Cyfryzacji

Porozumienie powołano 3 lipca 2013 w Pałacu Prezydenckim. Z jego inicjatywą wystąpili Michał Boni minister administracji i cyfryzacji oraz Włodzimierz Marciński, lider cyfryzacji, przy wsparciu grupy organizacji pozarządowych. Patronat nad inicjatywą objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

 


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki