Jaka będzie szkoła przyszłości?

Polska oświata staje przed niepowtarzalną szansą wykonania cywilizacyjnego skoku. Aby stał się on faktem, szkoła musi przejść proces modernizacji. Jednym z jego filarów winno być upowszechnienie teleinformatycznego środowiska nauczania i uczenia oraz dydaktyki cyfrowej. Doskonałą okazją do wzięcia udziału w dyskusji poświęconej nie rozwiązanym wciąż problemom przyszłości naszych szkół jest Konferencja "Miasta w Internecie".

 

Nikt nie ma wątpliwości, że polska szkoła musi przejść transformację, by nadążyć za cywilizacyjnymi zmianami technologicznymi. Tylko wtedy edukacja będzie skuteczna, a uczniowie opuszczający szkolne mury odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Problemom bardzo szeroko rozumianej edukacji poświęcone będą zarówno sesje plenarne, seminaria, jak i debaty oraz warsztaty Konferencji.
Nowością tegorocznego spotkania w Gdańsku, będzie możliwość wzięcia udziału w otwartych lekcjach pokazowych z wykorzystaniem metod i narzędzi dydaktyki cyfrowej. – Podczas trzech pokazowych lekcji nauczyciele będą mogli korzystać z narzędzi dydaktyki cyfrowej nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych. Lekcje odbędą się w pełni "cyfrowej klasie" wyposażonej w najnowszy sprzęt – zapowiada Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", dyrektor programowy Konferencji.

"CYFROWA SZKOŁA", CZYLI...
Nie mniej ciekawie zapowiada się sesja plenarna poświęcona ocenie rządowego programu "Cyfrowa Szkoła", organizowana współnie z redakcją "Gazety Wyborczej". – Z ust przedstawicieli polskiego rządu chcielibyśmy usłyszeć, jak do wymogów "Cyfrowej Szkoły" zostaną przygotowani nauczyciele. Naszym zdaniem bowiem, to na nich spoczywa główny ciężar i odpowiedzialność za powodzenie procesu transformacji polskiej oświaty – dodaje Krzysztof Głomb. – Najlepsze nawet i najnowocześniejsze narzędzia muszą być przecież wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli nie przeszkolimy pedagogów i nie zmienimy ich mentalności, w szkołach nic się nie zmieni – argumentuje Arkadiusz Złotnicki, wiceprezes "Miast w Internecie".
O ile jednak potrafimy sobie dobrze wyposażone placówki (m.in. dzięki "Cyfrowej Szkole"), o tyle nie wiadomo za bardzo, jakich zmian trzeba dokonać, aby ta "cyfrowa" szkoła nie była tylko przeniesieniem klasycznych zachowań nauczycieli w stosunku do uczniów. – Używanie nowych narzędzi ma sens jedynie wtedy, gdy równocześnie dojdzie do zmiany mentalnościowej i kompetencyjnej wśród nauczycieli – argumentuje Złotnicki. – Dlatego kluczowym elementem modernizacji polskiej szkoły jest nauczyciel – dodaje Głomb.
Dyskusja o "Cyfrowej Szkole" zapowiada się ciekawie również dlatego, że znamy już pierwsze efekty realizacji jej pilotażowego programu, który kosztował ok. 50 mln zł. – Teraz powinniśmy zastanowić się, w jaką stronę powinien się rozwijać. Tym bardziej, że realizacja właściwego programu potrwa do 2016 roku – kończy Krzysztof Głomb.

NIC O NAS, BEZ NAS, CZYLI... ZAPRASZAMY DO GDAŃSKA!
Do dyskusji na temat edukacji organizatorzy zaprosili m.in. przedstawicieli resortu edukacji, z podsekretarz stanu MEN, Joanną Berdzik, samorządowców, niezależnych ekspertów, pedagogów i nauczycieli akademickich. 17. Konferencja "Miasta w Internecie" odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Szczegółowe informacje o rejestracji i warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.17.kmwi.pl.


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki