Jak wybrać dostawcę internetu?

Dla Polaków najważniejszymi kryteriami wyboru oferty internetowej są prędkość łącza oraz dostępność usługi w miejscu pobytu. Z drugiej strony aż 40 proc. użytkowników internetu stacjonarnego i 45 proc. mobilnego nie wie, jaka jest przepływność, z której korzystają – wynika z  badania preferencji konsumentów w Polsce przeprowadzonego przez PBS DGA i CBM Indicator na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W podsumowaniu raportu „Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009 – 2012” UKE podkreśla, że dostęp do Internetu staje się usługą coraz powszechniejszą. Odnotowano też, że chociaż na rynku usług ciągle dominuje dostęp  stacjonarny, to w ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa Internet mobilny, pozwalający korzystać z sieci w każdym miejscu, w którym dany operator oferuje swój zasięg. Odsetek osób posiadających mobilny dostęp do sieci wzrósł  z poziomu 15,7 proc. w 2009 r. do 26 proc. w roku ubiegłym.

Ogółem w 2012 roku posiadanie dostępu do globalnej sieci zadeklarowało 62 proc. respondentów, tj. 2,5 proc. więcej niż w 2011 roku.  Z Internetu najczęściej korzystają osoby poniżej 45 roku życia oraz z wyższym wykształceniem. Wśród osób z wykształceniem podstawowym dostęp do Internetu ma tylko 38 proc. Polaków w wieku powyżej 15 lat, podczas gdy wśród osób z wykształceniem wyższym odsetek ten sięga 86 proc.

Nie jest zaskoczeniem, że usługa jest najmniej rozpowszechniona w grupie powyżej 60 lat, a jako najczęstszą przyczynę nieposiadania dostępu do sieci wskazuje się brak takiej potrzeby lub umiejętności.

Cały artykuł na stronie polskaszerokopasmowa.pl


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki