Nowoczesna pracownia komputerowa w Chorzelowie

3 grudnia 2012r. w Zespole Szkół w Chorzelowie gościła Anna Kowalska, wicemarszałek województwa podkarpackiego odpowiadająca za oświatę. Pani Marszałek towarzyszył Wiesław Rygiel - dyrektor biura zarządu województwa. Powodem tej wizyty było uroczyste podsumowanie projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” połączone z otwarciem pracowni komputerowej w Chorzelowie uruchomionej dzięki temu programowi. Wśród zaproszonych gości byli także  radny wojewódzki i zarazem profesor oświaty Zdzisław Nowakowski, członek zarządu powiatu Józef Smaczny, przedstawiciele starostwa, władze Gminy Mielec oraz przedstawiciele rodzin korzystających z programu i przedstawiciele gminnej oświaty.

otwarcie pracowni komputerowejW ramach projektu gmina zakupiła 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla rodzin wykluczonych cyfrowo i zagwarantowała im darmowy 5-letni dostęp do Internetu. Projekt zakłada również nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych w gminnych szkołach. Dotychczas przekazano szkołom 276 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, a także kilkadziesiąt skanerów, drukarkokopiarek i laptopów. Praktycznie każda gminna szkoła w zależności od jej wielkości już otrzymała od 1 do 3 nowych pracowni komputerowych. Sprzęt będzie łączony bezprzewodowo za pomocą routerów montowanych w szkołach.

Gmina Mielec podjęła się odważnego wyzwania by unowocześnić wyposażenie szkół i postawić na techniki cyfrowe. To udaje się dzięki uzyskaniu 85% dofinansowania kosztów zakupów i działań ze środków unijnych z programu Innowacyjna Gospodarka – mówi wójt gminy Kazimierz Gacek – półtora roku temu wybraliśmy partnera społecznego tarnowską Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i nasz projekt wygrał, a dzisiaj razem go realizujemy. Projekt pozwoli udostępnić uczniom i nauczycielom nowoczesny sprzęt wraz z oprogramowaniem, to może być tylko najlepszą bazą dla rozwoju i sukcesów naszych uczniów.  

nowa pracownia komputerowa w ChorzelowiePani Marszałek Anna Kowalska w okolicznościowym wystąpieniu podkreśliła znaczenie człowieka i jego osobowości i apelowała, by przy korzystaniu z nowoczesnych technik cyfrowych nie zatracać umiejętności klasycznego pisania i czytania i tradycyjnego kontaktu z drugim człowiekiem. Technika ma bowiem służyć człowiekowi, by ten wzbogacał swoje możliwości i swoją osobowość. Wiesław Rygiel przywołał rolę historii i tradycji oraz polskości w kształceniu młodego pokolenia i wyraził nadzieję, że nowe pracownie będą temu sprzyjać. Goście podkreślali nowoczesność i śmiałość projektu oraz jego ponadregionalną doniosłość. Pracownię uroczyście otwarto, a ksiądz proboszcz chorzelowskiej parafii Andrzej Rams pomodlił się za umiejętne korzystanie z sieci i pobłogosławił wszelkie dobre owoce spływające z nowoczesnych technik dla człowieka. Uczniowie chorzelowskiego gimnazjum zaprezentowali duże możliwości edukacyjne sprzętu i oprogramowania. Uroczystość uświetnił profesor oświaty Zdzisław Nowakowski wygłaszając interesujący wykład połączony z pokazem multimedialnym na temat technik informatycznych we współczesnej szkole. Goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu wspominając z rozrzewnieniem nieodległe czasy atramentu i stalówki w szkolnych ławach, gdy profesor nawiązywał do historii edukacji oraz dopytując o nowe możliwości, gdy z wielką wiedzą mówił o przyszłości technik cyfrowych.

Przeczytaj także:

  • http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/szansa-na-lepsza-prace-i-lepsze-zycie-dla-mieszkancow-gminy-mielec/9661590
  • http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/2160-otwarcie-pracowni-informatycznej-w-zespole-szkol-chorzelowie

 


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki