Doposażamy sale komputerowe w gminie

W celu zminimalizowania zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz poprawy umiejętności informatycznych mieszkańców Gminy Mielec, na obszarze realizacji projektu (w siedmiu szkołach) zostaną udostępnione sale komputerowe z dostępem do Internetu doposażone ze środków projektu "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec". W salach komputerowych będą odbywać się zajęcia informatyczne dla wybranych do projektu osób, a po zajęciach, ze sprzętu komputerowego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

29. października 2012 r. firma SUNTAR rozpoczęła instalację komputerów w trzech szkołach. Zespół Szkół w Chorzelowie otrzymał 73 komputery stacjonarne, 2 skanery i 2 drukarki. Szkoła Podstawowa w Książnicach otrzymała 24 komputery stacjonarne, 3 skanery i 3 drukarki. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach otrzymała 13 komputerów stacjonarnych, 1 skaner i 1 drukarkę.


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki