Rekrutacja zakończona!

31 sierpnia 2012r. zakończono rekrutację Beneficjentów Końcowych do projektu “Przez Internet do kariery w Gminie Mielec”. Zainteresowanie projektem było duże - zebrano 56 wniosków.

5. września br. o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Wójta Gminy Mielec. Członkowie komisji wybiorą spośród złożonych zgłoszeń 40 Beneficjentów Końcowych, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu oraz utworzy 10 osobową listę rezerwową.

Wszystkie osoby zostaną poinformowane listownie o wynikach rekrutacji.


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki